เลี้ยงเด็กยุคโควิด19

ยุดโควิด19 เป็นยุคที่ทุกคนต้องระมัดระวังตัวไปทุกอย่าง จะทำอะไร กินอะไร ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก การดูแลตัวเองและเด็กน้อยในยุคนี้ต้องเอาใจใส่มากขึ้นเป็นพิเศษ การเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่เราออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ ควรเลือกกิจกรรมการดูหนัง ฟังเพลง ควบคู่กับการเลี้ยงเด็กน้อยไปด้วยกัน จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสามารถสร้างความบันเทิงกับเด็กได้ด้วยเช่นกัน การที่ไวรัสโควิด19 กำลังระบาด ผู้คนต้องหยุดอยู่กับบ้าน เพื่อช่วยกันหยุดเชื้อ การอยู่บ้านตลอดเวลาเป็นเวลาหลายวัน มักจะเกิดความเบื่อหน่าย เซ็ง หรือเหงาบ้าง การหากิจกรรมทำที่บ้านจะช่วยให้ลดความเบื่อหน่าย ความเหงาได้ หากกิจกรรมที่คุณเลือกเป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกับครอบครัวจะดียิ่งขึ้น
การเลือกกิจกรรมทำระหว่างเด็กน้อย ซึ่งนอกจากกิจวัตรประจำวันที่คุณต้องดูแลตั้งแต่การอาบน้ำ ป้อนข้าว ป้อนนม พาเด็กน้อยเข้านอนแล้ว การเลือกหากิจกรรมมาทำด้วยกัน เช่น การนั่งต่อเลโก้ การวาดรูป ระบายสีการ์ตูน การสอนอ่านหนังสือ การเปิดทีวีหรือคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กดูหนังการ์ตูน ดูการสอนอ่านหนังสือ จะช่วยให้เด็กน้อยสามารถเรียนรู้ได้สื่อที่ทันสมัยได้อย่างง่ายดาย แต่คุณควรเลือกเนื้อหาหรือสาระของหนังหรือการ์ตูนที่เปิดให้เด็กน้อยดูด้วยว่าเหมาะสมหรือเปล่า ดูอ่อนโยนไหม อย่าเลือกให้เด็กดูในสิ่งที่รุนแรง ก้าวร้าว หรือเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี เพราะการเรียนรู้ของเด็กน้อยสามารถจดจำได้ง่าย เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่เราสามารถเลือกเติมสีให้เขาได้ คุณควรเอาใจใส่เป็นพิเศษกับเรื่องการเรียนรู้ของเด็กน้อยเพื่อตัวเขาเองจะได้เติบโตตามวัยที่เรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเขาเอง
นอกจากการเลือกกิจกรรมทำที่ช่วยให้เด็กน้อยได้เรียนรู้และได้ทำกิจกรรมที่ดีมีผลให้พัฒนาการเด็กดีตามวัยที่เหมาะสมแล้ว การดูแลเอาใจใส่กับเรื่องความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ ของเล่นของเด็กน้อยให้สะอาดอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมากในช่วงไวรัสโควิด19 ระบาดอย่างหนักช่วงนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กน้อย ควรเลือกที่อ่อนโยน และสามารถป้องกัน ยับยั้งแบคทีเรียได้ดี ต้องดูแลความสะอาดตัวเด็กอยู่สม่ำเสมอ อย่าให้เจอผู้คนแปลกหน้า ควรอยู่แต่ในบ้านที่สะอาด มีเครื่องกรองอากาศช่วยให้เด็กน้อยรู้สึกสบายตัว ไม่มีฝุ่นละอองมารบกวน การเช็ดถูทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ของเล่น และพื้นบ้านให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา จะช่วยให้เด็กไม่ได้สัมผัสกับเชื้อโรค เด็กก็จะมีภูมิต้านทานสูง ไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อ เมื่อดูแลสิ่งของรอบตัวให้สะอาดอยู่เสมอแล้ว คุณต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของเด็กน้อยเป็นพิเศษด้วย เพราะเชื้อโรคสามารถปะปนมากับอาหารที่ให้เด็กทานเข้าสู่ร่างกายได้ การล้างทำความสะอาดภาชนะถ้วย จาน แก้วน้ำเด็กให้สะอาดแล้วนึ่งฆ่าเชื้อโรคจะช่วยลดแบคทีเรียที่ปะปนในภาชนะได้ดี การปรุงอาหารให้สะอาด ถูกหลักอนามัยก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอีกเช่นกัน การเลือกของกินของใช้ให้สะอาดและปลอดภัย ถูกหลักอนามัยต่อเด็กน้อย จะช่วยสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับเด็กน้อย คนในครอบครัวก็จะได้สบายใจและปลอดภัยจากเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี